Strata dôvery znamená energeticky niečo iné, ako nedôvera – 1.časť

Vnútorný pokoj máme spojený s našou dôverou.
Ak stratíme dôveru, tak strácame aj vnútorný pokoj.
A rovnako platí, že keď nemáme vnútorný pokoj, nemáme ani dôveru v seba samých. Je to nedeliteľne, neoddeliteľne a nerozdeliteľne previazané.
Strach tento vnútorný pokoj nahradí vo vás pochybnosťami.
A následne pochybnosti vo vás vytvoria netrpezlivosť.
A je to tak preto, že pochybnosti sú nedeliteľne, neoddeliteľne a nerozdeliteľne spojené s netrpezlivosťou.
Ak máte v sebe akékoľvek pochybnosti, vždy vytvoríte aj netrpezlivosť.
A rovnako platí, že keď ste netrpezlivý, máte v sebe pochybnosti.
A je to tak preto, že tieto dve emócie : NETRPEZLIVOSŤ a POCHYBNOSTI, sú navzájom medzi sebou nedeliteľne, neoddeliteľne a nerozdeliteľne previazané.
Častokrát si vôbec nie ste vedomí toho, že máte v sebe nejaké POCHYBNOSTI, pretože tie sa vytvárajú vo vašom NEVEDOMÍ, lebo tento vzorec správania sa spúšťa vo vašich nevedomých rovinách.
Je to tak preto, že tento vzorec správania si z generácie na generáciu odovzdávate prostredníctvom pamäťovej stopy vašich buniek a DNA.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF