Posolstvo z Rouen

Tento energetický stav POKORY DUCHA, v ktorom spočiniete, vám prináša VNÚTORNÝ POKOJ a ZMIERENIE, pretože dokážete prijímať so SÚCITOM k sebe samým aj k tým druhým každú situáciu, ktorá je súčasťou vášho Života a tak prestávate bojovať a vtedy nevytvárate žiadny tlak, tiaž, ťarchu, napätie, ani žiadnu bolesť v sebe samých.
Zostávate  v MIERI.
A preto POKORA prináša na Matku Zem MIER.
Ak prestanete sami seba pokorovať a pochopíte energetický význam  slova POKORA, dokážete ako ľudské bytosti  zachovať  na Matke Zemi MIER.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“

viac v slovenskom jazyku v PDF

Message from the Cathedral in ROUEN

More in PDF in English

Priečelie katedrály Nanebovzatia Matky Márie v Rouen

Hlavná loď v katedrále v Rouen

Priečelie katedrály Nanebovzatia Matky Márie v Rouen

Pridaj komentár