Posolstvo z Rouen

Tento energetický stav POKORY DUCHA, v ktorom spočiniete, vám prináša VNÚTORNÝ POKOJ a ZMIERENIE, pretože dokážete prijímať so SÚCITOM k sebe samým aj k tým druhým každú situáciu, ktorá je súčasťou vášho Života a tak prestávate bojovať a vtedy nevytvárate žiadny tlak, tiaž, ťarchu, napätie, ani žiadnu bolesť v sebe samých.
Zostávate  v MIERI.
A preto POKORA prináša na Matku Zem MIER.
Ak prestanete sami seba pokorovať a pochopíte energetický význam  slova POKORA, dokážete ako ľudské bytosti  zachovať  na Matke Zemi MIER.

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

Message from the Cathedral in ROUEN
More in PDF in English

Priečelie katedrály Nanebovzatia Matky Márie v Rouen

Hlavná loď v katedrále v Rouen

Priečelie katedrály Nanebovzatia Matky Márie v Rouen

Pridaj komentár