Začarovaný kruh pýchy obete – 4.časť

Otázka: Prosím Ťa, môžeš mi bližšie vysvetliť posolstvo žien z Agharty, ktoré nám povedali  začiatkom apríla 2022 na seminári v Novej Bani nasledujúci odkaz :

„Až keď ženy samé pochopia a naučia sa prestať bojovať medzi sebou, tak dokážu v Jednote a vzájomnej Spolupráci vytvoriť takú energiu na Matke Zemi, ktorá zmení súčasné energie boja, súťaživosti a chamtivosti, ktoré  na Matke Zemi prevládajú a potom sa obnoví ROVNOVÁHA a MIER na Zemi.“ 

Odpoveď: To Posolstvo žien z Agharty je o tom, aby ste prijali svoju ROVNOCENNOSŤ ako ženy,  aby ste ako ženy prestali medzi sebou bojovať a v tej ROVNOCENNOSTI žien vytvorili kruh JEDNOTY a vzájomnej SPOLUPRÁCE medzi ženami.
Práve tento kruh JEDNOTY a SPOLUPRÁCE ŽIEN, ako NAVZÁJOM ROVNOCENNÝCH bytosti, vytvorí na Matke Zemi také vysoké vibrácie LÁSKY, ktoré zmenia súčasnú energiu na Matke Zemi  a nastane MIER, pretože v súčasnosti je na Matke Zemi energia súperenia a boja.
A je to tak preto, že ako bytosti na Matke Zemi ste prijali NEROVNOCENNOSŤ.
A to je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Začarovaný kruh pýchy obete – 3.časť

Otázka : V ľudskej spoločnosti aj dnes platia určité presvedčenia, ktoré sú zapísané v kolektívnom vedomí ľudstva a častokrát ľudia používajú tvrdenie: „že muž je hlava a žena je krk, ktorá tou hlavou točí“. Je správne, ak by sme toto tvrdenie zmenili a zapísali ho do kolektívneho vedomia ľudstva nasledovne : “že muž je hlava a žena je srdce“ ?

To prvé vyhlásenie: „že muž je hlava a žena je krk, ktorá tou hlavou točí“, je vyhlásenie Z POZÍCIE OBETE, kedy žena vníma svoju NEROVNOCENNOSŤ voči tomu mužovi a aj ju prijala a preklopila sa do pozície obete, ale v tej pýche obete mu chcela ukázať, že aj tak ona sama rozhoduje o tom, čo ten muž urobí.  A nikde v tomto vyhlásení nie je ROVNOCENNOSŤ ani LÁSKA, pretože muž a žena v ňom bojujú.
To druhé vyhlásenie: “že muž je hlava a žena je srdce“, je vyhlásenie Z PREJAVENEJ PÝCHY NADRADENOSTI ŽENY, kedy žena si v svojej pýche myslí, že ona  je viac ako ten muž, ale rovnako tu chýba ROVNOCENNOSŤ  a LÁSKA.
Žena je rovnako hlava, ako aj srdce a muž je rovnako hlava, ako aj srdce.
Muž a žena sú navzájom rovnocenné bytosti zrodené z Lásky, ktoré majú svoje vedomie práve preto, aby sa mohli rozhodovať slobodne.
Muž a žena sú navzájom absolútne rozdielne bytosti,  práve preto, že majú rozdielne poslanie. A práve spojením týchto dvoch rozdielnych protikladov v Láske, sa môže rodiť a obnovovať nový život na Matke Zemi, ktorý ale prichádza v absolútnej rovnocennosti, bez ohľadu na to, či sa zrodí ako muž alebo ako žena.
To rozhodnutie, či sa ľudská bytosť narodí ako žena alebo ako muž je rozhodnutím vašej duše v súlade s tým aké poslanie si sama pre seba pre tú konkrétnu inkarnáciu vyberie.
A je to jej skúsenosť a ako taká,  je vždy neutrálna. Neexistuje lepšia a horšia skúsenosť. 
A aj vďaka tomu,  ste všetci rovnocenní.
A preto je absolútne rovnocenné, či sa narodíte ako muž, alebo ako žena.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Západ slnka v lese

Začarovaný kruh pýchy obete – 2.časť

Až vtedy, keď tá ľudská bytosť, ktorá tie manipulácie vytvorila a vo svojej pýche obete ich do kolektívneho vedomia ľudstva ako objektívnu realitu zapísala, prijme to POZNANIE a dokáže VEDOME tú objektívnu pravdu vypovedať pre všetky duše a bytosti, ktoré vtedy žili, tak práve tým vypovedaním, zhmotňuje tú objektívnu pravdu, ktorá sa zapíše do kolektívneho vedomia ľudstva a tak prepíše všetky tie manipulácie a ilúzie falošnej pravdy, ktoré predtým v pýche obete vytvorila a zapísala.
A to znamená, že aj keď tej prvej ľudskej bytosti  príde to Poznanie, ale ona nedokáže tú pravdu VEDOME vypovedať, tak stále neprijme svoju zodpovednosť za svoj skutok a necháva tú zodpovednosť, aby ju niesla tá druhá ľudská bytosť,  na ktorú ju cez tie manipulácie a klamstvá tie ostatné ľudské bytosti  priklincovali a ktorú jej verejne priznali.
To Poznanie, ktoré príde,  je potrebné,  aby  ho mohli prijať všetky duše a ľudské bytosti, ktorým bolo v minulosti zobraté právo poznať objektívnu pravdu a práve tými manipuláciami a  klamstvami a vedome vytvorenými ilúziami falošnej pravdy, potom boli nimi tie klamstvá a nepravdy prijaté.  
Tým, že teraz prijmú to Poznanie objektívnej pravdy, ako keby energeticky vytiahli tie klince a tá zodpovednosť sa môže vrátiť tomu, komu patrí.
Týmto sa zároveň vráti tej ľudskej bytosti  jej česť.  
Energeticky je tento proces z časového hľadiska veľmi náročný, pretože málokedy sa stane, že ešte počas života tej ľudskej bytosti, ktorá tie manipulácie a klamstvá vo svojej pýche obete vytvorila, príde také Poznanie, že dokáže prezrieť svoju pýchu obete, vystúpiť z nej a vypovedať tú pravdu, pre všetkých zúčastnených.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Západ slnka nad Bratislavou

Začarovaný kruh pýchy obete – 1.časť

Prosím o vysvetlenie začarovaného kruhu, ktorý sami v sebe vytvárame, keď v pýche obete bojujeme s kýmkoľvek a práve pozícia a pýcha obete nám potom nedovolí, aby sme sa otvorili Láske a preto nedokážeme vidieť objektívnu realitu toho, čo sa skutočne deje a preto sa nedokážeme s druhými ľudskými bytosťami, ale  ani sami so sebou spájať v Láske.
Nedokážeme byť sami k sebe úprimný a nevieme vypovedať to, čo cítime, ale ani to,  čo si myslíme a vytvoríme si falošné očakávania a ilúziu toho, že tá druhá ľudská bytosť,  bude sama od seba  konať opak toho, čo jej mi sami hovoríme, aby urobila.
Nedokážeme z tohto začarovaného kruhu vystúpiť von, sme  veľmi nešťastný a tých druhých  potom obviňujeme a viníme z toho, že nekonali iným spôsobom, než sme im sami povedali, aby urobili a konali.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com