Začarovaný kruh pýchy obete

Prosím o vysvetlenie začarovaného kruhu, ktorý sami v sebe vytvárame, keď v pýche obete bojujeme s kýmkoľvek a práve pozícia a pýcha obete nám potom nedovolí, aby sme sa otvorili Láske a preto nedokážeme vidieť objektívnu realitu toho, čo sa skutočne deje a preto sa nedokážeme s druhými ľudskými bytosťami, ale  ani sami so sebou spájať v Láske.
Nedokážeme byť sami k sebe úprimný a nevieme vypovedať to, čo cítime, ale ani to,  čo si myslíme a vytvoríme si falošné očakávania a ilúziu toho, že tá druhá ľudská bytosť,  bude sama od seba  konať opak toho, čo jej mi sami hovoríme, aby urobila.
Nedokážeme z tohto začarovaného kruhu vystúpiť von, sme  veľmi nešťastný a tých druhých  potom obviňujeme a viníme z toho, že nekonali iným spôsobom, než sme im sami povedali, aby urobili a konali.

Až vtedy, keď tá ľudská bytosť, ktorá tie manipulácie vytvorila a vo svojej pýche obete ich do kolektívneho vedomia ľudstva ako objektívnu realitu zapísala, prijme to POZNANIE a dokáže VEDOME tú objektívnu pravdu vypovedať pre všetky duše a bytosti, ktoré vtedy žili, tak práve tým vypovedaním, zhmotňuje tú objektívnu pravdu, ktorá sa zapíše do kolektívneho vedomia ľudstva a tak prepíše všetky tie manipulácie a ilúzie falošnej pravdy, ktoré predtým v pýche obete vytvorila a zapísala.
A to znamená, že aj keď tej prvej ľudskej bytosti  príde to Poznanie, ale ona nedokáže tú pravdu VEDOME vypovedať, tak stále neprijme svoju zodpovednosť za svoj skutok a necháva tú zodpovednosť, aby ju niesla tá druhá ľudská bytosť,  na ktorú ju cez tie manipulácie a klamstvá tie ostatné ľudské bytosti  priklincovali a ktorú jej verejne priznali.
To Poznanie, ktoré príde,  je potrebné,  aby  ho mohli prijať všetky duše a ľudské bytosti, ktorým bolo v minulosti zobraté právo poznať objektívnu pravdu a práve tými manipuláciami a  klamstvami a vedome vytvorenými ilúziami falošnej pravdy, potom boli nimi tie klamstvá a nepravdy prijaté.  
Tým, že teraz prijmú to Poznanie objektívnej pravdy, ako keby energeticky vytiahli tie klince a tá zodpovednosť sa môže vrátiť tomu, komu patrí.
Týmto sa zároveň vráti tej ľudskej bytosti  jej česť.  
Energeticky je tento proces z časového hľadiska veľmi náročný, pretože málokedy sa stane, že ešte počas života tej ľudskej bytosti, ktorá tie manipulácie a klamstvá vo svojej pýche obete vytvorila, príde také Poznanie, že dokáže prezrieť svoju pýchu obete, vystúpiť z nej a vypovedať tú pravdu, pre všetkých zúčastnených.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá lásky 4.časť – Strom života v kvete života
Západ slnka nad Bratislavou

Je naozaj pravdivé naše presvedčenie, že muž je hlava a žena je krk, ktorý tou hlavou otáča ?

V ľudskej spoločnosti aj dnes platia určité presvedčenia, ktoré sú zapísané v kolektívnom vedomí ľudstva a často ľudia používa tvrdenie, že „muž je hlava a žena je krk, ktorá tou hlavou otáča“.
Je správne, ak by sme toto tvrdenie zmenili a zapísali ho do kolektívneho vedomia ľudstva nasledovne, že: „muž je hlava a žena je srdce“?
To prvé vyhlásenie, že „muž je hlava a žena je krk, ktorá tou hlavou otáča“ je vyhlásenie Z POZÍCIE OBETE, kedy žena vníma svoju NEROVNOCENNOSŤ voči tomu mužovi a aj ju prijala a preklopila sa do pozície obete, ale v tej pýche obete mu chcela ukázať, že aj tak ona sama rozhoduje o tom, čo ten muž urobí.
A nikde v tomto vyhlásení nie je ROVNOCENNOSŤ ani LÁSKA, pretože muž a žena v ňom bojujú.
To druhé vyhlásenie, že „muž je hlava a žena je srdce“ je vyhlásenie Z PREJAVENEJ PÝCHY NADRADENOSTI ŽENY, kedy žena si v svojej pýche myslí, že ona je viac ako ten muž, ale rovnako tu chýba ROVNOCENNOSŤ a LÁSKA.
Žena je rovnako hlava, ako aj srdce a muž je rovnako hlava, ako aj srdce.
Muž a žena sú navzájom rovnocenné bytosti zrodené z Lásky, ktoré majú svoje vedomie práve preto, aby sa mohli rozhodovať slobodne.

Muž a žena sú navzájom absolútne rozdielne bytosti práve preto, že majú rozdielne poslanie.
A práve spojením týchto dvoch rozdielnych protikladov v Láske sa môže rodiť a obnovovať nový život na Matke Zemi, ktorý ale prichádza v absolútnej rovnocennosti bez ohľadu na to, či sa zrodí ako muž alebo ako žena.
To rozhodnutie, či sa ľudská bytosť narodí ako žena alebo ako muž je rozhodnutím vašej duše v súlade s tým, aké poslanie si sama pre seba pre tú konkrétnu inkarnáciu vyberie.
A je to jej skúsenosť a ako taká je vždy neutrálna.
Neexistuje lepšia a horšia skúsenosť.
A aj vďaka tomu ste všetci rovnocenní.
A preto je absolútne rovnocenné, či sa narodíte ako muž, alebo ako žena.
A bola to PÝCHA, ktorá vám toto Poznanie zobrala a práve preto ste ako ľudstvo prijali NEROVNOCENNOSŤ a prijali ste, že muž je viac ako žena.

„pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe Posolstvá Lásky IV. časť – Strom života v kvete života“

Objednať knihu si môžete tu:
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky–4-cast-strom-zivota-v-kvete-zivot/
alebo prostredníctvom emailovej adresy: posolstvalasky@gmail.com

Kniha : Posolstvá Lásky 4.časť – Strom života v kvete života

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com