Závoj zabudnutia

A je to tak práve preto, že energie vašich sľubov, prísah, kliatieb a prekliatí, ktoré v tej konkrétnej chvíli vytvoríte v emóciách hnevu, strachu, krivdy, zrady, nenávisti, závisti, zlosti, zloby, nemohúcnosti, bezmocnosti, bezradnosti, či chamtivosti, chcení vládnuť a o vládať druhých, chcení mať moc nad druhými, je nepredstaviteľne silná.
Jej sila vás potom zraňuje v každom ďalšom živote. Je tak silná, že aj keď chcete konať iným spôsobom, tak táto sila energie, ktorá stále pôsobí z nevedomých rovín, vám nedovolí, aby ste ju v tom ďalšom živote  zlomili a preto potrebujete vytvoriť  oveľa väčšiu protiváhu a proti silu, ktorá sa vytvorí a pôsobí na vyššom stupni špirály a vyplýva práve z vyšších princípov Vesmírnych zákonov a to je práve tá energia SÚCITU a SÚCITNEJ LÁSKY.
Ona dokáže vytvoriť protiváhu a proti silu tým silným emóciám, z ktorých ste tie sľuby, prísahy, kliatby a prekliatia vytvorili.
A keďže v tom živote, v ktorom ste ich vytvorili, ste ich nedokázali odvolať a zrušiť a v tých nasledujúcich životoch si  energiu tej pôvodnej emócie, s ktorou  ste tie  sľuby, prísahy, kliatby a prekliatia vytvorili, nepamätáte a v tých nasledujúcich životoch  neviete vytvoriť  tú proti silu, potrebujete mať k dispozícii silu Lásky ako keby na vyššom stupni  pôsobenia a tým  je SÚCIT a SÚCITNÁ LÁSKA.

Každá ľudská bytosť má konať sama za seba a má prijať svoju Zodpovednosť ako nedeliteľnú, nerozdeliteľnú a neoddeliteľnú súčasť.
ZODPOVEDNOSŤ je v  tomto momente veľmi dôležitá, pretože ak je odovzdávaná, tak sa zriekame svojej vlastnej SLOBODY a zároveň tým, že ju prijmeme od niekoho iného,  dovoľujeme, aby sme  boli manipulovateľní.
Aj v energetickej rovine má ZODPOVEDNOSŤ dva protipóly, ako keby bola v dualite a stála proti sebe, lebo na jednej strane sa jej zriekame a na  druhej strane prijímame ZODPOVEDNOSŤ tých druhých.
Ale aj v prvom aj v druhom prípade sme sa vzdali svojej vlastnej SLOBODY.
A to je tá skrytá manipulácia

Pokračovanie celého textu  si môžete prečítať v knihe :
Posolstvá Lásky 2. časť – Vyššie princípy Vesmírnych zákonov 
https://506688.myshoptet.com/posolstva-lasky-ii-cast-vyssie-principy-vesmirnych-zakonov/

 

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár