Závoj zabudnutia – 1.časť

A je to tak práve preto, že energie vašich sľubov, prísah, kliatieb a prekliatí, ktoré v tej konkrétnej chvíli vytvoríte v emóciách hnevu, strachu, krivdy, zrady, nenávisti, závisti, zlosti, zloby, nemohúcnosti, bezmocnosti, bezradnosti, či chamtivosti, chcení vládnuť a o vládať druhých, chcení mať moc nad druhými, je nepredstaviteľne silná.
Jej sila vás potom zraňuje v každom ďalšom živote. Je tak silná, že aj keď chcete konať iným spôsobom, tak táto sila energie, ktorá stále pôsobí z nevedomých rovín, vám nedovolí, aby ste ju v tom ďalšom živote  zlomili a preto potrebujete vytvoriť  oveľa väčšiu protiváhu a proti silu, ktorá sa vytvorí a pôsobí na vyššom stupni špirály a vyplýva práve z vyšších princípov Vesmírnych zákonov a to je práve tá energia SÚCITU a SÚCITNEJ LÁSKY.
Ona dokáže vytvoriť protiváhu a proti silu tým silným emóciám, z ktorých ste tie sľuby, prísahy, kliatby a prekliatia vytvorili.
A kedže v tom živote, v ktorom ste ich vytvorili, ste ich nedokázali odvolať a zrušiť a v tých nasledujúcich životoch si  energiu tej pôvodnej emócie, s ktorou  ste tie  sľuby, prísahy, kliatby a prekliatia vytvorili, nepamätáte a v tých nasledujúcich životoch  neviete vytvoriť  tú proti silu, potrebujete mať k dispozícii silu Lásky ako keby na vyššom stupni  pôsobenia a tým  je SÚCIT a SÚCITNÁ LÁSKA.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com

Pridaj komentár