Závoj zabudnutia – 1.časť

A je to tak práve preto, že energie vašich sľubov, prísah, kliatieb a prekliatí, ktoré v tej konkrétnej chvíli vytvoríte v emóciách hnevu, strachu, krivdy, zrady, nenávisti, závisti, zlosti, zloby, nemohúcnosti, bezmocnosti, bezradnosti, či chamtivosti, chcení vládnuť a o vládať druhých, chcení mať moc nad druhými, je nepredstaviteľne silná.
Jej sila vás potom zraňuje v každom ďalšom živote. Je tak silná, že aj keď chcete konať iným spôsobom, tak táto sila energie, ktorá stále pôsobí z nevedomých rovín, vám nedovolí, aby ste ju v tom ďalšom živote  zlomili a preto potrebujete vytvoriť  oveľa väčšiu protiváhu a proti silu, ktorá sa vytvorí a pôsobí na vyššom stupni špirály a vyplýva práve z vyšších princípov Vesmírnych zákonov a to je práve tá energia SÚCITU a SÚCITNEJ LÁSKY.
Ona dokáže vytvoriť protiváhu a proti silu tým silným emóciám, z ktorých ste tie sľuby, prísahy, kliatby a prekliatia vytvorili.
A kedže v tom živote, v ktorom ste ich vytvorili, ste ich nedokázali odvolať a zrušiť a v tých nasledujúcich životoch si  energiu tej pôvodnej emócie, s ktorou  ste tie  sľuby, prísahy, kliatby a prekliatia vytvorili, nepamätáte a v tých nasledujúcich životoch  neviete vytvoriť  tú proti silu, potrebujete mať k dispozícii silu Lásky ako keby na vyššom stupni  pôsobenia a tým  je SÚCIT a SÚCITNÁ LÁSKA.
„pokračovanie celého textu v priloženom súbore  PDF“

viac v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm / 10,-€               stredný rozmer / priemer 12 cm / 15,-€
veľký rozmer / priemer 15 cm / 20,-€             najväčší rozmer / priemer 25 cm / 40,-€

Pridaj komentár