LÁSKA a NELÁSKA – 2.časť

PRIJATIE je mojou súčasťou, ale keď prejdem závojom zabudnutia pred svojim narodením ako ľudská bytosť, už to častokrát urobiť neviem.
Tým, že neviem prijímať, tak sa preklopím do polarity a bojujem a tým posilním v sebe tie polarity, čiže povedané inými slovami tú dualitu v sebe tvorím.
Tvorím veľmi silnú a nezmieriteľnú dualitu, ktorá nedokáže spolupracovať.
Práve tým neprijatím a to neprijatím čohokoľvek ničím sám seba ako ľudskú bytosť a aj všetkých okolo seba a nedokážem to vôbec vidieť.
Keď vytvorím túto protichodnú polaritu, dostanem sa do stavu, že nedokážem načúvať.
Nedokážem si predstaviť tú skutočnosť, aby sa tie polarity prelínali.
Aby nebola iba čierna a biela, ale aby tým, že sa spoja a prelnú, vytvorili nekonečné množstvo rôznych farieb a ich odtieňov, pretože tak ako biela rovnako aj čierna obsahuje v sebe všetky farby.
Biela aj čierna farba majú v sebe energetický potenciál vytvoriť akúkoľvek farbu, akýkoľvek odtieň aký si len dokážete predstaviť.
Polarita bielej a čiernej farby v sebe energeticky nesie ten potenciál nekonečného poľa všetkých možností.
Práve cez to PRIJATIE a tým, že to PRIJMETE, tak dovolíte, aby sa to nekonečné pole všetkých možností vytvorilo.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v DPF