Manipulácie a nerovnocennosť – 2.časť

V súčasnosti, či si to uvedomujete alebo nie,  všetky ľudské bytosti sú ovládané pýchou.
Pýcha ako taká je súčasťou vašich nevedomých rovín, z ktorých vás  prostredníctvom vášho ega a manipulácií,  ktoré vytvára, veľmi ľahko ovláda.
Práve preto je momentálne pýcha  nedeliteľnou súčasťou vašej ľudskej spoločnosti.
A je to práve pýcha, kto energeticky vytvára to  nesmierne veľké množstvo manipulácií a klamstiev, ktoré nedokážete vidieť, pretože pýcha ako taká ľudské bytosti nielen zaslepuje, ale zároveň im berie schopnosť vidieť objektívnu pravdu.
A práve preto cez tie filtre, ktoré vám pýcha vytvára a cez ten uhol pohľadu potom každá ľudská bytosť vníma len svoju pravdu.
Toto je začarovaný kruh, v ktorom sa pohybujete a ktorý dovoľuje, aby ste boli  klamaní a manipulovaní tak, že to vôbec nevidíte.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“

VIAC v „PDF“

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com