LÁSKA a NELÁSKA – 6.časť

Takto strach v ľudskej bytosti vytvára bolesť aj pôsobením z tých nevedomých rovín, do ktorých uložil tieto vzorce správania.
Potrebujete tie nevedomé vzorce správania prehliadnuť práve tým vedomým bytím v tom prítomnom okamihu a uvedomením si princípov tvorenia a  následným prijatím ZODPOVEDNOSTI za to, ako energie sami v sebe tvoríte.
Zase sme sa dostali k tej ZODPOVEDNOSTI.
O tejto ZODPOVEDNOSTI vám od počiatku hovorím.
Toto je ZODPOVEDNOSŤ, ktorú čakám, že ako jednotlivci, tak aj ľudstvo prijmete.
Táto ZODPOVEDNOSŤ Vám bola nahradená slovom „hriech“.
Preto tomu odvtedy nerozumiete.
Túto ZODPOVEDNOSŤ si zamieňate za slovo „hriech“.
Až vtedy, keď pochopíte, že žiadny hriech neexistuje, nikdy neexistoval a ani v budúcnosti existovať nebude, a nahradíte ho slovom ZODPOVEDNOSŤ, ktorú prijmete, dokážete tento nevedomý vzorec správania, ktorý strach do vašich nevedomých rovín uložil, práve týmto Poznaním rozpustiť. Toto je uzatvorený kruh, ktorého podstatou je práve to PRIJATIE.
PRIJATIE svojej vlastnej ZODPOVEDNOSTI za svoje bytie v celej línií času bytia, ako tej nesmrteľnej bytosti. 
Tým prijatím dostanete ako dar SÚCIT aby ste dokázali SAMI SEBE ODPUSTIŤ, že ste dovolili strachu, aby vám toto Poznanie o ZODPOVEDNOSTI zobral a nahradil ho falošnou ilúziou hriechu.
Práve v tom hlbokom ODPUSTENÍ SEBE SAMÝM, cez to pochopenie a prijatie tohto Poznania ten nevedomý vzorec správania, ktorý strach do vás vložil, rozpustíte.
Toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com