LÁSKA a NELÁSKA – 5.časť

Ten prvý krok, ktorý potrebujú k tomu urobiť, je práve to PRIJATIE, čiže PRIJATIE toho, že voči sebe navzájom cítia práve tie energie, ktoré majú v sebe uložené. 
Až keď dokážu urobiť toto PRIJATIE, príde k nim ako dar SÚCIT, aby spolu s tou ZODPOVEDNOSŤOU za to, čo sami v sebe cítia, voči sebe samým a aj voči svojim blízkym, si to dokázali ODPUSTIŤ, ale nie len tým druhým, ale najmä sami sebe.
Práve to ODPUSTENIE samým sebe je tým mostom, ktorý cez tú priepasť nedorozumenia postavia, aby po ňom dokázali prejsť k tomu svojmu rodinnému príslušníkovi voči, ktorému tie energie v sebe cez tú LÁSKU ODPUSTENIA rozpustili.
Práve  v tej LÁSKE ODPUSTENIA dokážu rozpustiť energetické väzby, ktoré v predchádzajúcich životoch cez tú neodpustiteľnosť a nezrušiteľnosť, práve tým, že tak zarputilo trvali na tej svojej subjektívnej pravde, ako na jedinej, objektívnej a nemenej pravde, vytvorili a  ich rozpustením, potom vrátili SLOBODU sami sebe aj  tej druhej ľudskej bytosti.
Takto to môžete vedome zmeniť.
Toto je uzatvorený kruh.
“Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF”.

VIAC v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej ( stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm    stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm            najväčší rozmer / priemer 25 cm