Mužská energia – 5.časť

Obnovenie ROVNOCENNOSTI a ROVNOVÁHY  na Matke Zemi vám samozrejme v tej hmote bude trvať dlhší čas a aby ste to mohli urobiť, potrebujete najprv vrátiť SAMI SEBE  tú ÚCTU k ŽIVOTU.
Práve ÚCTA k ŽIVOTU je to pojítko a prepojenie, energetickej roviny, ktorú zatiaľ nevidíte a tej roviny hmoty, ktorú vnímate a  v ktorej sa pohybujete.
Aby sa vám – ľudským bytostiam podarilo, obnoviť ÚCTU k ŽIVOTU na Matke Zemi, je potrebné, aby ste sa vrátili k POKORE.
Oscilujete totižto medzi dvoma energetickými rovinami pýchy a buď sa nachádzate v energetickej rovine prejavenej pýchy nadradenosti, povýšenosti, nadutosti a chamtivosti alebo sa preklápate do jej skrytej formy – čiže do pozície pýchy obete, ale ani v jednej z týchto polôh pýchy, nie je vašou súčasťou pokora a práve preto neviete obnoviť a vrátiť späť na Matku Zem  ÚCTU k ŽIVOTU ako takému.
Toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com