Čo sa energeticky udeje, keď človeka ovládne pýcha – 4.časť

To, že vaši politici konajú sebecky, bezohľadne a arogantne vo vzťahu k tej väčšine, ktorá im dobrovoľne odovzdala svoju moc, svoju vlastnú moc a umožnila im, aby v ich mene rozhodovali a konali,  je možné preto, lebo váš volebný systém je takpovediac anonymný.
To znamená, že VY SAMY ako ľudská bytosť, sa vzdávate svojho práva slobodne rozhodovať,  v prospech ľudskej bytosti, ktorú osobne nepoznáte a ktorej ste sa nikdy nepozreli do očí, s ktorou ste si nikdy nepodali ruku.
Práve preto takýto politici nemajú žiadny problém dodržať a naplniť to, čo vám v rámci svojich sľubov a vyhlásení vo volebnej kampani povedali a sľúbili.
Pokiaľ nezmeníte svoj volebný systém a zostane v ňom táto anonymita, v tom význame, že VY osobne nepoznáte ľudí, ktorým odovzdávate svoj hlas, budú vaši politici vo vzťahu k vám nezodpovední, bezohľadní, arogantní a vôbec nebudú mať zábrany kradnúť pre seba z toho spoločného čo ostatné ľudské bytosti v dobrej viere vytvorili.
Politici tak konajú práve preto, že u nich vedome spolupracuje ich pýcha a strach, pretože oni sú zviazaní rôznymi sľubmi, službami a službičkami vo vzťahu k ľuďom, ktorí ich vo volebnej kampani podporili, a tak majú strach konať v prospech tej väčšiny, ktorá ich zvolila, aby o to svoje postavenie, peniaze a moc neprišli.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

PEGAS

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com