VINA EVY ? – 5.časť

Ak tie situácie odmietate, a uvedomte si, že vy sami ste ich vytvorili, nikdy to nedokážete zmeniť. Keďže platí Vesmírny zákon zachovania energie, stále to zostane vašou súčasťou a čím viacej to odmietate, tak práve energia vášho odmietnutia, odporu a neprijatia, to stále posilňuje a preto všetko  to, čo odmietate, vo vašom živote pretrváva a rastie.
Takže ako prvý krok potrebujete tu a teraz prijať, že NEROVNOCENNOSŤ ako taká je súčasťou vášho života a to na všetkých stupňoch a vo všetkých rovinách vášho bytia.
Práve tým prijatím prestanete tomuto klásť odpor.
A potom to môžete zmeniť práve tou vedomou prácou sami na sebe.
Nie na tom druhom, ale sami na sebe.
To znamená, že každý z vás musí začať sám u seba a až keď to zmeníte sami v sebe, zmení sa to potom aj vo vašej spoločnosti.
Toto je dôsledok Vesmírneho zákona Slobodnej vôle, pretože sa nemôžete rozhodnúť za žiadnu inú ľudskú bytosť, ale  len sami za seba.
Až vtedy, keď to takto zmeníte sami v sebe, tak sa to zmení aj vo vašej spoločnosti, čo je dôsledok Vesmírneho zákona : Ako hore, tak aj dole, ako vo veľkom, tak aj v malom a ako vo vnútri, tak navonok. Takže tak, ako zmeníte svoje vnútro a budete to vyžarovať smerom von, zmení sa aj ten celok vonku, ktorý je práve odrazom toho, čo vy sami vyžarujete zo svojho vnútra.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com