Práca s energiami – 5.časť

Strach manipuluje ľudskými bytosťami práve tým, že pred nimi skryl podstatu slova ZODPOVEDNOSŤ a vymenil ju za slovo HRIECH.
Toto je veľmi veľká manipulácia strachu, ktorá má nesmierne veľkú silu, lebo keď uveríte strachu a prijmete jeho falošnú predstavu a ilúziu o svojom hriechu a práve to, že ste hriešni, PRESTANETE PRIJÍMAŤ SVOJU VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ.
Dôsledkom tejto manipulácie strachu, ste vy sami ako jednotlivci,  ale  aj celé ľudstvo neprijali, že ZODPOVEDNOSŤ je nedeliteľnou, neoddeliteľnou  a nerozdeliteľnou súčasťou SLOBODNEJ VOLE. Súčasťou tohto dôsledku je aj skutočnosť, že častokrát vôbec nevidíte, že sa nerozhodujete slobodne, ale prijímate za svoje vlastné slobodné rozhodnutie, rozhodnutie niekoho iného, kto vás práve v dôsledku toho, že nedokážete vnímať svoju vlastnú zodpovednosť v tých  širších súvislostiach, dokáže a môže práve tým svojím rozhodnutím manipulovať.
Ak zároveň hráte hru strachu, ktorú môžeme nazvať „Prvotná manipulácia strachu“ a to znamená, že kritizujete, porovnávate, hodnotíte, posudzujete, odsudzujete a súdite nie len samých seba, ale aj tých druhých, je pre vás ťažké tieto manipulácie strachu vidieť a odhaliť.
Aby ste začali vidieť tie energetické roviny, potrebujete každý sám za seba v prvom rade prestať hrať túto hru strachu, ktorú môžeme pomenovať „Prvotná manipulácia strachu“ a naučiť sa v prvom rade PRIJÍMAŤ SAMÝCH SEBA  BEZ PODMIENOK a to presne takých, aký v tej chvíli práve ste.
Môže sa vám  zdať, že je to veľmi jednoduché, ale úprimne sa zamyslite a spýtajte sa sami seba, či naozaj prijímate SAMÝCH SEBA  BEZ PODMIENOK takých aký ste.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF