Pripútanosť a žiarlivosť – 2.časť

Aby sa to zmenilo a ľudská bytosť mohla preklenúť tú priepasť žiarlivosti, ako prvý krok potrebuje prijať VIERU v LÁSKU. Práve VIERA v LÁSKU, keď ju prijme späť, rozsvieti jej srdce, Svetlom Viery, aby opäť dokázala vidieť svojim vnútorným zrakom.
Ak sa tej LÁSKE otvorí, dokáže prijať svoju ZODPOVEDNOSŤ za to, že tú nekonečnú hlbokú priepasť žiarlivosti a pripútanosti ona sama okolo seba vytvorila.
Keď prijme túto ZODPOVEDNOSŤ, ako dar je požehnaná SÚCITOM.  
Keď energia SÚCITU naplní jej srdce, pomôže jej práve SÚCIT pochopiť tú skutočnosť, že to nebola tá druhá ľudská bytosť, ktorú drží omotanú lanami na druhej stane priepasti, ale bola to ona sama, kto tú priepasť vytvoril.
Práve tým, že to pochopí, tak týmto POCHOPENÍM rozpustí tie laná pripútanosti, čím vráti SLOBODU nielen tej druhej ľudskej bytosti, ale aj sama sebe.  
Až keď rozpustí túto pripútanosť, tak s tým SÚCITOM v srdci to dokáže SAMA SEBE ODPUSTIŤ. Práve LÁSKA toho ODPUSTENIA preklenie tú priepasť žiarlivosti mostom, po ktorom môže potom prejsť na druhú stranu.
Keď sa takýmto spôsobom dokáže ľudská bytosť znovu spojiť s Láskou a v hlbokej Dôvere a Viere s ňou splynie, tak je tou Láskou v svojom živote opäť nesená.
Toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“

VIAC v PDF