Mužská energia – 4.časť

Nový život sa na Matke Zemi rodí v JEDNOTE, spojením protikladov, takže dve mužské energie nový život nikdy nezrodia a rovnako  platí, že  ani dve ženské energie ten nový život nezrodia.
Rovnako by sa tak stalo, ak by sa mužská energia preklopila do ženskej energie.
Tá rovnováha je veľmi krehká.
V tom hmotnom fyzickom svete ste túto krehkú ROVNOVÁHU porušili práve tým, že ste v svojej pýche vytvorili hierarchiu moci, ktorá vám priniesla NEROVNOCENNOSŤ a zobrala ÚCTU k životu.

Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com