Práca s energiami – 6.časť

Je potrebné, aby ste sa naučili rozdiel medzi tým, keď pomenovávate pravdivo tú skutočnosť a tie situácie, ktoré ten klient v živote rieši,  ako keď ho kritizujete, hodnotíte a súdite.
Je potrebné a dôležité pomenovať pravdivo situácie, s ktorými klient príde, ale to neznamená že by ste ho kritizovali, súdili alebo odsudzovali. Práve tento rozdiel je dôležité, aby ste si uvedomili.
Ak máte vo svojom srdci SÚCIT, tak len pravdivo tie situácie pomenujete, ale toho klienta ste nehodnotili, nesúdili ani neodsudzovali. Vypovedať tú objektívnu pravdu je veľmi dôležité, lebo ten klient práve tú objektívnu pravdu nechce vidieť a sám pred sebou ju tají.
Práve preto, že tú objektívnu pravdu nechce vidieť, nedokáže prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, čo sa v jeho živote deje a práve preto upadol do pozície obete.
Práve to pomenovanie objektívnej pravdy je PRVÝ KROK, ktorým toho klienta,  môže terapeut z tej pozície obete dostať von, aby sa zobudil, aby ju mohol vidieť a aby mohol za to, čo sa deje v jeho živote prijať svoju ZODPOVEDNOSŤ.
Práv to PRIJATIE tej vlastnej ZODPOVEDNOSTI mu vráti jeho vnútornú silu, aby so SÚCITOM k sebe samému  mohol z tej pozície obete vystúpiť von a v POKORE PRIJAL  všetko to, čo sa v jeho živote stalo a dokázal to ODPUSTIŤ sám sebe aj tým druhým.
Toto je uzatvorený kruh a k tomu máte posolstvo „Pravda v láske a láska v pravde“.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF