Bolesť v srdci matky/otca – 4.časť

Pre vás – ľudské bytosti,  je ešte dôležité, aby ste si uvedomili, pochopili a prijali, že nielen v tej fyzickej rovine ponižujete svoje deti, keď ich fyzicky udriete alebo buchnátujete, ale to poníženie vytvárate aj v energetickej rovine svojimi SLOVAMI, pretože v tej energetickej rovine tým ponížením vytvoríte rovnako veľkú bolesť,  ako v tej fyzickej rovine, keď to dieťa udriete.
Je to tak preto, že tým vo vzťahu k tomu dieťaťu vyjadrujete svoju nadradenosť na jednej strane a jeho menejcennosť na druhej strane.
Takže je to prejav pýchy nadradenosti, ktorá vám nedovoľuje vidieť absolútnu ROVNOCENNOSŤ vašich detí vo vzťahu k vám samým.
Je to tak preto, že ako rodičia častokrát vnímate len tú fyzickú rovinu, kde vidíte iba to, že tie deti sú menšie ako VY SAMI a sú fyzicky slabšie ako VY SAMI a preto si myslíte, že VY SAMI ste viac ako vaše deti. Avšak  nedokážete vidieť tú energetickú rovinu a nevidíte ju práve preto, že stále hodnotíte, porovnávate, kritizujete, posudzujete a súdite nielen samých seba, ale aj vaše deti.
Práve preto vás – ľudské bytosti, pýcha tak ľahko manipuluje a dokáže vás zviesť z cesty Lásky a preklopí vás do pozície obete.
A toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“