Nerovnocennosť – 7.časť

ROVNOCENNOSŤ ako taká je preto nedeliteľne, nerozdeliteľne a neoddeliteľne spojená s vašou SLOBODOU.
ROVNOCENNÍ ste len vtedy,  keď ste SLOBODNÍ.
Rovnako platí, že SLOBODNÍ ste len vtedy, kde ste ROVNOCENNÍ.
Aj SLOBODU, aj ROVNOCENNOSŤ cítite, vnímate a energeticky tvoríte vo svojom srdci, takže  je to niečo, čo vám môže byť zobraté len vtedy, keď to vy sami dovolíte, alebo keď si  to vy sami sebe zoberiete, pretože to nie je nič hmotné, čo môže niekto iný uchopiť a odniesť preč.
Preto závisí len od vás, či tvoríte v svojom srdci ako SLOBODNÁ ľudská bytosť energiu ROVNOCENNOSTI v svojej LÁSKE, ÚCTE, POKORE a REŠPEKTE, alebo práve naopak, tvoríte v tej pýche, či už vedome prejavenej alebo tvoríte v pýche  nevedome v tej skrytej forme energiu NEROVNOCENNOSTI.
Toto je rovnako uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk