Ako pracuje pýcha dôležitosti – 3.časť

A s pýchou dôležitosti je to rovnaké ako s ohňom a to znamená, že oheň je dobrý sluha a zlý pán. Na jednej strane vám  pýcha dôležitosti pomáha v tom, aby ste sa snažili vo vzťahu k ľudským bytostiam, na ktorých vám záleží, aby ste ich dokázali rešpektovať, mali k nim úctu a súcit a dokázali byť k nim láskavý, tolerantný a milosrdný.
Avšak, ak dovolíte aby vás pýcha dôležitosti ovládla a začnete vnímať len svoju vlastnú oddelenosť a dôležitosť seba samého, zoberie vám poznanie JEDNOTY VŠETKÉHO SO VŠETKÝM,  začne vás manipulovať a ani nezbadáte ako, zoberie vám vašu ľudskú dôstojnosť.
Vytvorí vo vás veľmi veľkú bolesť, a VY SAMI samozrejme nevidíte, že ste jej to dovolili.
A v tej svojej bolesti vás pýcha dôležitosti preklopí do pozície obete.
A tá pýcha obete vám potom zoberie váš súcit, rešpekt, úctu a láskavosť k tým druhým ľudským bytostiam a VY SAMI  ich začnete súdiť, posudzovať a odsudzovať, že ste prestali byť pre nich „TÍ“ dôležití a pri tom nevidíte, že ste to VY SAMI, ktorí ste tú oddelenosť vytvorili a len VY SAMI ste sa vyčlenili z toho celku.
Veľakrát sa stane potom to, aby ste tú dôležitosť opäť získali naspäť a stali sa pre tie druhé ľudské bytosti opäť zaujímavými, že ochoriete, upadnete do hlbokej depresie, frustrácie, letargie, apatie, alebo si vytvoríte syndróm vyhorenia, ale neprijímate za to svoju vlastnú zodpovednosť a obviňujete z toho tie druhé ľudské bytosti. A konáte tak práve preto, že ste prestali byť pre nich dôležitý. Týmto svojím konaním si vytvoríte dôležitosť sami pre seba.
A toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.