Čo sa energeticky udeje, keď človeka ovládne pýcha – 2.časť

Ľudská bytosť, ktorá dovolí, aby ju ovládla pýcha to však vôbec, ale vôbec nedokáže vidieť, pretože sa nachádza  práve v tej TME, do ktorej neprenikne ani jediný lúč Svetla.
Pýcha ako taká zraňuje ľudskú bytosť svojou KRUTOSŤOU.
A je  to energia KRUTOSTI, ktorá dokáže ľudskú bytosť zraniť tak veľmi, že v tom konkrétnom živote tá ľudská bytosť rany, ktoré jej spôsobila energia KRUTOSTI, nedokáže zahojiť. Tú KRUTOSŤ vytvára práve ten zlatý štít, ktorý pýcha používa vtedy, keď prijme svoju neobmedzenú moc a vo svojej neomylnosti trestá tie druhé ľudské bytosti.  
Práve KRUTOSŤ PÝCHY je spojená s aktom TRESTANIA.
Avšak uvedomte si, že trestáte nielen v pýche obete, ale aj vo všetkých prejavených formách pýchy a v obidvoch prípadoch sa mylne domnievate, že tak konáte preto, lebo je to spravodlivé a práve preto je SPRAVODLIVOSŤ SLEPÁ.
A toto si dobre uvedomte.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Západ Slnka

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk