Dohody v rovine duší – 3.časť

Keďže pýcha vedome spolupracuje so strachom, tak vám práve strach s pomocou pýchy zobral práve to Poznanie že, nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou  Slobody a Slobodnej Vôle je ZODPOVEDNOSŤ. Práve preto, že vám toto Poznanie  strach a pýcha zobrali, ste vôbec nevideli a ani nedokázali vidieť, že v tých minulých životoch ste neprijímali za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, pocity a emócie svoju zodpovednosť.
Prestali ste vidieť, že nedeliteľnou, nerozdeliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou Slobodnej Vôle je Zodpovednosť a tak ste za svoje rozhodnutia a skutky začali viniť tie druhé ľudské bytosti. A takto ste začali vytvárať tie energetické prepojenia.
Len vtedy a jedine vtedy, keď si ponecháte vlastnú ZODPOVEDNOSŤ za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, pocity a emócie, nevytvárate tieto energetické  prepojenia a väzby medzi sebou a tak si ponecháte svoju vlastnú SLOBODU.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC V „PDF“