ZADNÉ VRÁTKA – 2.časť

Tento vzorec správania,  “zadné vrátka”,  môže táto ľudská bytosť vysporiadať až vtedy a v tom živote, keď sa opäť dokáže naplniť Súcitom, Láskavosťou a Pokorou, aby jej Láska, Viera, Dôvera a Nádej pomohli ukázať a vidieť objektívnu pravdu jej rozhodnutí a skutkov a najmä tých dôsledkov, ktoré jej rozhodnutia a skutky priniesli tým druhým ľudským bytostiam.  
Je potrebné aby ste si uvedomili, že ak sa ľudská bytosť uzatvorí pred Láskou, tak Viera a Dôvera, ktorú táto ľudská bytosť  vytvára je falošná viera a dôvera, pretože súčasťou tejto ľudskej bytosti nie je Súcit, Pokora ani Láskavosť.
Preto až v tom živote, v ktorom sa táto ľudská bytosť dokáže znovu Láske otvoriť a svojim VEDOMÝM a SLOBODNÝM ROZHODNUTÍM sa opäť rozhodne kráčať cestou Lásky môže tento vzorec správania, tzv. “zadné vrátka”, ktorý sama v sebe v predchádzajúcich životoch vytvorila, začať vysporiadať, pretože už dokáže prijať ZODPOVEDNOSŤ za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky, pretože je jej súčasťou Súcit, ktorý v tých predchádzajúcich životoch nemala a tak jej môže energetická rovina  milosrdenstva vrátiť späť energie, ktoré svojimi myšlienkami, slovami, rozhodnutiami a skutkami vytvorila, ale za ktoré v tých predchádzajúcich životoch neprijala svoju ZODPOVEDNOSŤ.
A toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC v PDF