Mužská energia – 7.časť

SLOBODA BEZ ZODPOVEDNOSTI NIE JE SLOBODA,
JE TO PÝCHA.
Je to pýcha, ktorá sa skryla za ilúziu slobody.
Ak konáte v pýche, vytvárate veľmi veľkú nerovnováhu, ktorej dôsledky v súčasnosti na celej Matke Zemi môžete sami vidieť a  vnímať a tak si skúste uvedomiť v akej nesmiernej pýche sa ako ľudstvo v súčasnosti nachádzate.
Prijatím ZODPOVEDNOSTI za svoje konanie, rozhodnutia, skutky, slová aj myšlienky,  čiže za to ako tvoríte, vás prinavráti späť k POKORE.
POKORA vám pomôže vrátiť späť ROVNOCENNOSŤ, aby ste mohli obnoviť rovnováhu na Matke Zemi a vrátili sa k  pôvodnej harmónií bytia, pre ktorú bola Matka Zem ako taká  stvorená.
Toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com