Nerovnocennosť – 6.časť

Tým, že sloboda je nedeliteľnou, neoddeliteľnou a nerozdeliteľnou súčasťou vašej duše, tak SLOBODA a právo SLOBODNE sa ROZHODOVAŤ,  je tým najväčším darom pre vás ako ľudskú bytosť, ktorý ste od Stvoriteľa dostali.
A uvedomte si, že nie všetky formy života toto právo slobodného rozhodovania majú.
SLOBODA a právo SLOBODNE sa ROZHODOVAŤ je veľmi vzácny dar a keď vám je táto sloboda zobratá, tak vtedy si sami v sebe vytvoríte tie najväčšie bolesti.
Neviete zatiaľ prijať  ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste tak sami konali.
Neviete zatiaľ prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste dovolili, aby vám tá SLOBODA bola zobratá.
Neviete zatiaľ prijať ZODPOVEDNOSŤ za to, že ste si tú SLOBODU sami sebe zobrali.
Práve s týmto potrebujete začať pracovať a uzdravovať to ako jednotlivci.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com