Vedomá spolupráca strachu a pýchy – 2.časť

TU a TERAZ na základe toho nevedomého vzorca správania sa deje to, že táto bytosť  k ľuďom zo svojich nevedomých rovín vysiela energiu nehodnosti a to znamená, že ona nie je hodná toho, aby ľuďom pomohla a práve preto ľudia jej služby, ktoré im ponúka,  nevyužívajú. Deje sa tak preto, že v tom minulom živote jej pýcha falošnej hrdosti  pomáhala zakrývať  pocit nehodnosti, ktorý ju hodil do pozície obete, avšak zakrývala to sama pred sebou práve tým, že tí ľudia si to nezaslúžia, čiže oni si nezaslúžia, aby im ona pomáhala.
Aby sa to mohlo zmeniť potrebuje tu a teraz ten pocit nehodnosti a to, že si to tí ľudia nezaslúžia, zmeniť  na energiu toho, že oni si to zaslúžia a zároveň, že ona je hodná toho, aby im pomáhala. Ona ako ľudská bytosť tu a teraz potrebuje vedome urobiť nasledujúce kroky, aby tie energie, ktoré síce vytvorila v tom minulom živote, ale ktoré z jej nevedomých rovín pôsobia a výrazným spôsobom ovplyvňujú  jej život  tu a teraz,  dokázala zmeniť.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „DPF“.

VIAC v PDF