Práca s energiami – 4.časť

Preto je jednoduchšie pre tie ľudské bytosti,  ktoré v tých partnerských vzťahoch nie sú pohltené, aby cez to BEZPODMIENEČNÉ PRIJATIE SEBA SAMÝCH mohli začať vidieť tú duchovnú rovinu a tak vnímali tie energie, väzby a prepojenia, ktoré energeticky vytvárajú tie druhé ľudské bytosti. BEZPODMIENEČNÉ PRIJATIE vytvorí v ľudskej bytosti ZMIERENIE.
ZMIERENÁ ľudská bytosť PRESTALA BOJOVAŤ. 
Práve vtedy, keď je ľudská bytosť ZMIERENÁ sama so sebou, nedáva a nevyčerpáva svoju energiu na ten boj, ktorý v tej hmote to neprijatie vytvára a tak má dostatok vlastnej energie, aby mohla začať s touto duchovnou rovinou komunikovať a pracovať.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF