Reťazenie manipulácií – 3.časť

Keď chcete vrátiť naspäť ROVNOCENNOSŤ na Matku Zem, potrebujete ju najprv VEDOME začať vytvárať  v energetickej rovine a sami v sebe a VEDOME si uvedomovať, že tú ROVNOCENNOSŤ  tvoríte. 
VY SAMI však dnes  tvoríte NEVEDOME v energetickej rovine NEROVNOCENNOSŤ  a práve preto ju  v realite svojich životov aj žijete.  
Uvedomte si však, že len v ROVNOCENNOSTI dokážete vytvoriť JEDNOTU.
Strach v ľudských bytostiach vytvára Oddelenosť. Je to Oddelenosť od Lásky, ktorá sa  v ľudskej bytosti prejavuje strachom zo samoty, ale to je len fikcia, že nie je súčasťou celku.
Dovolili ste strachu, aby v ľudských bytostiach vytvoril presvedčenie, že nie ste súčasťou celku. Toto je však len ilúzia, pretože VY všetci ste súčasťou celku.
Každá ľudská bytosť je  oddelená, je tu sama za seba, ale  zároveň je súčasťou celku.
Tá oddelenosť ako taká, bola vytvorená len preto aby ste si mohli uvedomiť samých seba.
Ale VY SAMI  ste tú oddelenosť tak veľmi prijali, že ste stratili Poznanie, že ste súčasťou celku. Teraz stále ešte vnímate tú oddelenosť a nedokážete vidieť ten celok. Pomaly sa k tej Jednote cez všetky tie prežité skúsenosti oddelenosti, prinavraciate späť, aby ste ten kruh uzatvorili.
Nedeliteľnou súčasťou ROVNOCENNOSTI je POKORA.
Rovnako platí, že nedeliteľnou súčasťou POKORY je ROVNOCENNOSŤ.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Východ Slnka – ostrov Uglian v Chorvátsku

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk