Vedomá spolupráca strachu a pýchy – 5-časť

Práve strach a pýcha obete zobrali Helene vieru a dôveru, že jej tí ľudia pomôžu a ona to mlieko pre svoju dcérku získa. To čo sa v jej živote udialo  vytvoril energeticky práve ten strach, ktorý ona sama  prijala a práve strach  potom vytvoril tú situáciu, že jej tí ľudia nepomohli a to mlieko pre dcérku jej nedali.
Práve strach o život malej dcérky v nej spustil  nevedomý program správania, ktorý ale už mala v sebe vytvorený ako Rebeka a preto jej strach okamžite zobral dôveru v seba samú, že to ona dokáže, že dokáže získať to mlieko pre dcéru. 
A presne to potom prežila, ale nevidela a ani neprijala, že si to ona sama pre seba vytvorila.
Práve to svoje neprijatie, ale aj vlastnú zodpovednosť za svoj strach, pýchu obete a bezmocnosť potom nevedome preniesla na tých ostatných ľudí ako ich nehodnosť, že oni nie sú hodní toho, aby im ona pomohla.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF