Nerovnocennosť – 5.časť

ESENCIA ŽIVOTA, ktorú v sebe nesie mužská spermia, je absolútne ROVNOCENNÁ, rovnako ako vám to bolo na začiatku ukázané s tými mlynmi.
A toto súvisí s tým, že ŽIVOT ako taký je ROVNOCENNÝ.
ŽIVOT má posvätné právo sa zrodiť v takej forme, akú si sám pre seba vybral.
Je to SLOBODNÉ a VEDOMÉ rozhodnutie ŽIVOTA.
Tu sa prelínajú dve roviny tvorenia. Jedna je vedomá, ktorá ide z roviny duší, a druhá žiaľ vo väčšine prípadov je nevedomá, ktorá ide z roviny ľudských bytostí.
Málokedy ako ľudské bytosti tvoríte vedome ten nový život.
Málokedy sa tak stane, lebo v tom vedomom tvorení, tvoríte spolu s tou dušou, ktorá sa má narodiť.
Častokrát je však vaše tvorenie úplne nevedomé a tak vedome tvorí len  rovina duše.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com