Nespravodlivé obvinenie 5.časť

Otázka : Ale ak to tie ľudské bytosti, ktoré sa potom inkarnovali spoločne v jednej rodine v tom živote  nedokážu, môže tá energia bolesti medzi nimi rásť aj exponenciálne?
Odpoveď : Toto je dar energie Lásky, ktorá tieto posvätné princípy zrodenia nového života na Matke Zemi prináša pre  všetky ľudské bytosti.
Ak však tie ľudské bytosti v rodine nedokážu tú energiu Lásky medzi sebou zachovať a vytvoria medzi sebou hnev, neprijatie, nepochopenie, nenávisť, neodpustenia a pocity vín, ktoré do konca toho života vo vzájomnom súcite a milosti odpustenia nerozpustia, tak tie energie z toho minulého života znásobia priamo úmerne veľkosti hnevu a nenávisti, ktorú navzájom voči sebe vytvorili.
Takže na tvoju otázku moja odpoveď znie : Áno, tá bolesť, ktorá sa vytvorí, môže narásť aj exponenciálne.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Pred búrkou