Bolesť v srdci matky/otca – 3.časť

Aby sa tie procesy v ľudskej bytosti neudiali až do tejto roviny, tak tie deti svojich rodičov opustia a tým chránia samé sebe, pretože ten rodič je tak hlboko v pozícii obete a sebaľútosti, že z nej v tom živote už nedokáže vystúpiť von. Pretože pýcha obete dokáže do pozície obete veľmi ľahko strhávať aj tie ostatné bytosti, je deťom poskytnutá pomoc vo forme toho, že dokážu svojich rodičov opustiť, aby mohli kráčať svojím životom v súlade s poslaním duše, ktoré si pre ten život vybrali.
Energia sebaľútosti, ktorú vytvára pýcha obete podporuje presvedčenie tých rodičov, že ich deti sú nevďačné, ale nie je to tak.
Je to spolupôsobenie všetkých vesmírnych zákonov a najmä Vesmírneho zákona Lásky, prostredníctvom, ktorého tie deti dostávajú šancu ako rovnocenné bytosti vo vzťahu k svojim rodičom, aby sa mohli vymaniť spod ich vplyvu, pretože tí rodičia vo svojej sebaľútosti a pýche obete túto rovnocennosť svojich detí  vôbec nedokážu vidieť.
A práve preto rodičia nedokážu pochopiť a prijať, že ich deti sú absolútne rovnocenné vo vzťahu k nim a preto majú rovnaké právo na Lásku  a život v Láske ako mali ich rodičia.
A sú to rozhodnutia, skutky, slová, myšlienky a emócie, ktoré tí rodičia vytvorili a ktorými sami v sebe to právo na Lásku a na život v Láske zobrali. A toto je zodpovednosť, rodičov, nie je to zodpovednosť tých detí. Keďže tie deti sú absolútne rovnocenné bytosti vo vzťahu k svojim rodičom, tak im vesmír pomôže a dodá im odvahu, aby tých rodičov opustili, aby odišli a tak im umožní, aby svoje životy mohli žiť v Láske. Keby tie deti zostali žiť spolu so svojimi rodičmi, tak v tomto energetickom nastavení by sa potom aj tie deti preklopili do pozície obete, vytvorili by samé v sebe sebaľútosť a žili by rovnaký život ako ich rodičia. A vedzte, že častokrát sa aj tak stane, pretože aj keď tým deťom vesmír ponúkne možnosť odísť preč, tak tie deti nenájdu v sebe ODVAHU, aby ten krok urobili v dôsledku rôznych pripútaností, ktoré si samé v sebe vytvorili.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“