Nerovnocennosť – 4.časť

Aby ste NEROVNOVÁHU a NEROVNOCENNOSŤ zmenili vo vašej ľudskej spoločnosti, v prvom rade sa potrebujete vrátiť k ROVNOCENNOSTI vy sami a to každý jeden z vás sám za seba.
Potrebujete začať žiť tú ROVNOCENNOSŤ sami za seba a voči sebe samým.
To je prvý krok, ktorý potrebujete urobiť a ktorý si potrebujete uvedomiť.
Otázka: A ako to dosiahnuť?
Odpoveď: Potrebujete prijať, že vy sami ste vytvorili energiu menejcennosti a to tým, že ste sami pokorovali seba samých, alebo ste dovolili aby vás iné ľudské bytosti ponižovali a pokorovali.
Je to veľmi hlboké uvedomenie, lebo môžete to vnímať  nie len ako slová, lebo za nimi je nesmierne veľké množstvo energií, ktoré ste voči sebe samým vytvorili, alebo ktoré ste prijali a uložili do svojich energetických rovín a sú to energie nehodnosti, zlyhaní, bezmocnosti, nemohúcnosti, bezradnosti, beznádeje, nedôvery voči sebe samým, smútku, hnevu a nenávisti, ktoré ste sami v sebe tvorili,  ale ktoré ste nedokázali prepúšťať.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com