VINA EVY ? – 3.časť

Ak sa rozhodnete kráčať po ceste LÁSKY a prijmete ROVNOCENNOSŤ ako takú, tak práve  ROVNOCENNOSŤ rozpustí tento starý program o „vine Evy“ o  „prvotnom hriechu a vine Evy“, ktorý bol do vás, do vašich buniek a DNA zámerne vkódovaný práve preto, aby vytvoril  NEROVNOCENNOSŤ , ktorú VY SAMI  dnes žijete.
S  týmto účelom a zámerom bol vedome tento program vytvorený.  
Toto je uzatvorený kruh.
Samozrejme prijatím tohto programu o „vine Evy“ a jeho vkodovaním do vašich buniek aj DNA sa stalo to, že táto menejcennosť zobrala žene jej vnútornú silu.
Preto sa taký dlhý čas, v podstate celé veky,  nedokázali ženy postaviť sami za seba.
Tu je ďalšia rovina, ktorú tento program vytvoril tým, že bol prijatý v hmote a to mužmi aj ženami rovnako a tým, že sa stal súčasťou ich buniek a DNA, zmenil energetickú rovinu ženy, pretože jej zobral jej vnútornú silu.
Dlhé veky sa potom nedokázala žena postaviť v svojej sile sama za seba, bola plne a dá sa povedať, že absolútne podriadená mužovi. Práve táto podriadenosť veľmi výrazným spôsobom pomáhala ukotvovať NEROVNOCENNOSŤ  bytostí na Matke Zemi.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v „PDF“

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.co