Strata dôvery znamená energeticky niečo iné, ako nedôvera – 4.časť

Otázka : A čo bolo prvé strach alebo pýcha.
Odpoveď :
Je to rovnaká otázka,  ako keď sa spýtaš, či bolo skôr vajce alebo sliepka.
V energetickej rovine platí, že z prvého vyplýva to druhé a z druhého vyplýva to prvé a všetko je v kruhu, kde nie je začiatok ani koniec.
Keď bola na Matke Zemi harmónia, Láska,  Súcit a Jednota tak, tam nebola chamtivosť.
Takže tú chamtivosť a to „mať viac“ vytvára,  práve to ĽUDSKÉ CHCENIE  a zároveň sa tým v človeku vytvára ODDELENOSŤ. A s tou ODDELENOSŤOU sa stratila jednota a spolupatričnosť a vytvoril sa strach „o to niečo“ čo si v tej chamtivosti človek uchmatol len sám pre seba. Strach v spolupráci s pýchou potom začal vytvárať mnohé a mnohé manipulácie a spoločne začali ľudské bytosti manipulovať, aby ich mohli ovládať. 
V súčasnosti je strach energetická entita, ktorá sa živý bolesťou ľudských bytostí.
Bolesť vytvárate vtedy, keď bojujete.
Ja – Stvoriteľ/Boh som Láska. Súcit je ochranný obal pred pýchou.
Zapamätajte si, že hnev vám vždy zoberie a doslova spáli všetok súcit.
Keď nemáte obal z energie súcitu,  tak vás pýcha doslova zomelie.
Každé neprijatie je pýcha.
V okamihu, keď niečo – čokoľvek neprijímate ste v pýche.
A vedzte, že  všetko môžete prijať, pretože všetko sú príležitosti.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF