Nespravodlivé obvinenie 2.časť

Práve tou falošnou ilúziu, ktorú tá pýcha obete vytvorila a ktorú tie ostatné ľudské bytosti prijali,  nedokážu vôbec vidieť, že agresor nie je v tejto situácii tou ľudskou bytosťou, ktorej bolo ublížené, ale práve on je ten,  kto konal z  prejavenej pýchy nadradenosti voči tej ľudskej bytosti, ktorá leží zviazaná na zemi v  energii bezmocnosti a hnevu.
Práve cez ten falošný obraz, ktorý pýcha obete vytvorila a tie ostatné ľudské bytosti prijali za objektívnu realitu, v ktorom vôbec nevidia tú ľudskú bytosť, ktorá bola nespravodlivo a krivo obvinená sa energeticky vytvorí začarovaný kruh na druhú, v ktorom všetky tie ľudské bytosti prijímajú za obeť práve toho agresora, ktorý celú túto nespravodlivosť vytvoril. V tomto začarovanom kruhu na druhú dochádza k reťazeniu manipulácií, ktoré tá pýcha obete vytvorila práve týmto falošným obrazom.
A tým, že ho tie ostatné ľudské bytosti prijali za objektívnu realitu, pomáhajú šíriť túto manipuláciu a preto vôbec nevidia, že ten kto to nespravodlivé obvinenie vytvoril, nie je žiadnou obeťou a „ON“ nie je tým komu bolo ublížené, ale práve „ON“  je tým nesmierne nadradeným človekom, ktorý vytvoril tú prvotnú manipuláciu, čiže ktorý vytvoril tú nespravodlivosť.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“

VIAC v PDF

Západ slnka