Čo sa energeticky udeje, keď človeka ovládne pýcha – 3.časť

A teraz sa vrátim do dnešnej doby.
Súčasný módny priemysel prijal podsunutú myšlienku a vytvoril módny trend pre mladých ľudí, ktorým ponúkol ako módny hit roztrhané, deravé a zaplátané oblečenie, pričom si vôbec neuvedomil, že energeticky je to obraz chudoby a nedostatku.
Módny priemysel priniesol túto manipuláciu ako módny hit a mladá generácia ju prijala a to rovnako chlapci aj dievčatá a preto veľa mladých ľudí, takéto oblečenie v dobrej viere nosí.
Túto prvotnú manipuláciu v tom procese reťazenia manipulácii, prijal módny priemysel ako inštitúcia, ktorá dnes diktuje oblečenie  pre milióny mladých ľudí, ktorí  tie módne trendy v obliekaní prijali ako svoje presvedčenie a tým, že to oblečenie nosia, tak tú manipuláciu šíria ďalej.
Mnohí mladí ľudia, ktorí takéto oblečenie v súčasnosti v dobrej viere nosia, si však vôbec neuvedomujú, že do budúcnosti, do svojej vlastne budúcnosti energeticky vytvárajú energiu chudoby, ktorú vo svojom živote potom aj prežijú. Avšak, keď sa tak stane, vôbec nebudú chápať prečo sú chudobní, prečo v svojich životoch prežívajú nedostatok a ak to nedokážu prijať, preklopia sa do pozície obete, kde sa v nich vytvorí hnev, nenávisť, bezmocnosť, pocit, že zlyhali, nehodnosť, neodpustenie a pocity vín voči sebe samým, ak sa nedokážu o svoje rodiny postarať.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Svitanie

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk