Manipulácie a nerovnocennosť – 3.časť

Ľudská bytosť, ktorá je zovretá strachom, rovnako ľudská bytosť, ktorá je ovládaná pýchou, je veľmi ľahko manipulovateľná a takáto ľudská bytosť sa vôbec nedokáže rozhodovať slobodne, ale koná len tak, ako jej to strach a pýcha dovolia.
A tu vôbec nejde o to, že tá ľudská bytosť nekoná z Lásky, lebo ona nie je toho vôbec schopná, pretože ona nevie v tom zovretí, čo to znamená konať z Lásky.
V tej chvíli  zovretia, je ľudská bytosť plne ovládaná strachom a pýchou.
Strach za tie veky svojho pôsobenia na Matke Zemi,  je už vo forme bytosti, nie však tej hmotnej, ľudskej,  ale je to vedomá bytosť, rovnako ako aj pýcha.
Preto sa vám častokrát strach aj pýcha vedome vysmieva.
A pýcha vás vždy a za každých okolností, zrazí na kolená, aby vás pokorila a ponížila a týmto energeticky podporuje nerovnocennosť na Matke Zemi.     
Uvedomte si, že slovné spojenie „mať viac“,  je energetická rovina pýchy  a strach je energetická rovina, že o to čo mám, prídem.
Toto všetko  vytvorilo ego práve tým, že ľudská bytosť má právo slobodne sa rozhodovať.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com