Nespravodlivé obvinenie 3.časť

Oveľa zložitejšie je to v prípade, ak túto energiu nespravodlivosti vytvoríte v tom veľkom, čiže v tom globálnom meradle na Matke Zemi, pretože vtedy tá energia nespravodlivosti začne postupne prenikať do všetkých oblastí vášho každodenného života a tak postupne strháva do pozície obete jednu ľudskú bytosť za druhou, strháva do pozície obete celé národy a krajiny až prostredníctvom pýchy obete pohltí celé ľudstvo.
Uvedomte si, že v tomto prípade platí, že z prvého vyplýva to druhé a z druhého vyplýva to prvé.
Takže sa točíte v začarovanom kruhu a vôbec nevidíte, že nespravodlivosť podporuje pýchu  obete  a rovnako nevidíte, že pýcha obete podporuje nespravodlivosť.
Minule som vám vysvetlil, že pýcha obete energeticky rodí v ľudskej bytosti krutosť a práve v tej krutosti potom dokáže ľudská bytosť vytvoriť nesmierne veľkú nespravodlivosť.
To zaslepenie, ktoré vám pýcha obete vytvorí v tom veľkom, spôsobí to, že keď energia nespravodlivosti pohltí a prestúpi každú oblasť vášho života a stane sa súčasťou celej ľudskej spoločnosti, tak tá pýcha obete bude tak nesmierne veľká, že sami seba ako civilizáciu zničíte.
Avšak práve v tej svojej zaslepenosti budete z toho, čo sa stalo, viniť tých druhých.
A samozrejme tí druhí budú za to, čo sa stalo, zase viniť vás.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Obloha po západe slnka