ZADNÉ VRÁTKA – 3.časť

ÚCTA k ŽIVOTU je tá vibrácia LÁSKY, ktorá tento vzorec správania “zadné vrátka” rozpúšťa.
Porušením Vesmírneho zákona NEZABIJEŠ, si sami sebe beriete Úctu k životu.
Nikto iný vám ju nevezme.
Len VY SAMI si ju zoberiete a preto ju strácate.
Keď prijmete ako ľudská bytosť naspäť svoju vlastnú ZODPOVEDNOSŤ za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia, skutky, pocity a emócie, ste požehnaný SÚCITOM.
A keď časom  dokážete prestať hodnotiť, porovnávať, kritizovať, ohovárať, súdiť a odsudzovať, čiže  prezriete prvotnú manipuláciu strachu – túto hru strachu, ktorú s vami už celé veky hrá, tak potom začnete vidieť manipulácie a falošné obrazy ktoré strach vytvára k tomu, aby vás prinútil túto hru  s ním hrať.
Čiže, keď ste ako ľudská bytosť prezreli túto hru strachu a začali ste vidieť tie manipulácie a falošné obrazy, ktoré strach vytvára, opäť ste dokázali  vidieť objektívnu pravdu a prijali tento Vesmírny zákon – NEZABIJEŠ, ako svoju súčasť a vtedy je vám ako DAR a požehnanie vrátená späť Úcta k životu ako takému.
A toto je uzatvorený kruh.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súboru PDF“.

VIAC v „PDF“