Vedomá spolupráca strachu a pýchy – 4.časť

Helena však matke nahnevane oponovala: „Všetci sa toho kňaza boja, majú z neho obrovský strach a preto ja neverím, že niekto z nich príde, aby si odo mňa niečo kúpil.“
Pozrela sa matke do očí a s dôrazom v hlase jej povedala : „Na trhu všetci ľudia odo mňa bočili a obišli ma veľký oblúkom.“
A s veľkým sklamaním v hlase dodala : „ A vôbec nikto si od mňa nič nekúpil!“
Matka sa snažila dcérku povzbudiť a povedala jej : „Ale všetci ľudia určite na trhu neboli.“
Helena len smutne pokrútila hlavou : „Ale správy sa veľmi rýchlo šíria.“
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF