Mužská energia – 6.časť

Len posvätná partnerská Láska, keď sa naozaj spojí v tej sexuálnej energii, tak je tvorivá.
Len v tom spojení tej hlbokej Lásky sa ten muž a žena dokáže preniesť do tých iných vesmírnych dimenzií tvorenia a to je potom to vedomé zrodenie nového života.
 V tej explózii a v tom vrchole v spojení muža a ženy, dokážu potom spoločne preniknúť a preniesť sa do kvantového poľa, v ktorom je úplne všetko, ale je to len vtedy, keď sa tak udeje v spojení toho milujúceho páru muža a ženy, keď vytvoria jeden celok v tej ROVNOVÁHE a ROVNOCENNOSTI  a vtedy spolu zrodia to nové a môže cez nich vzniknúť na tej fyzickej rovine to dieťa, ale potrebné si uvedomiť, že to dieťa je najprv v tej energetickej rovine, kým vojde do života tej matky.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF.“

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com