LÁSKA a NELÁSKA -3.časť

Aby to strach dosiahol, zneužil práve tú Lásku, ktorá v tej pokrvnej rodovej línii vo vzťahu k tým deťom je vytvorená BEZPODMIENEČNE.
Práve preto, že tí rodičia NEDOKÁZALI PRIJAŤ tú situáciu sami pre seba, tak vlastne strach zneužitím tej Lásky, ktorou milujú svoje deti a cez tento vzorec správania dosiahol to, že rodičia potom aj pre svojich potomkov vytvoria úplne rovnaké okolnosti, aby ani oni NEPRIJALI  tú situáciu, ktorú im  „v dobrej viere“  ich rodičia vytvoria.
Takto si strach zabezpečil energeticky vytváranie bolesti v tej pokrvnej rodovej línii napriek tomu, že ona ako svoj dar dostala BEZPODMIENEČNOSŤ.
Takto sa v pokrvnej rodovej línii vytvára NEPRIJATIE práve z toho nepochopenia, že tá staršia generácia pre tú nasledujúcu generáciu jej zoberie to nekonečné pole všetkých možností, z ktorého by si ona sama potom mohla vyberať svoje skúsenosti.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF