Súdenie a odsudzovanie druhých ľudí bez toho, aby sme ich poznali – 3.časť

Energia Lásky a Mieru vytvára energeticky ROVNOVÁHU, ktorá tvorí protipól energii chaosu a tak  nepodporuje,  aby mohla rásť prejavená pýcha  nie len v človeku, ale aj v ľudskej spoločnosti.
Nedáva jej silu, ale práve naopak ten chaos, ktorý pýcha vytvorila, rozpúšťa. Pýcha a energia chaosu potom nemôže strhnúť ďalšie bytosti do pozície obete, ktoré by bojovali, čím by ten boj a chaos podporovali.
Preto je pre vás veľmi dôležité zostať v MIERI, modliť sa za MIER a podporovať Lásku. Je to tak preto, že len to, čo vytvoríte v tej energetickej rovine, môžete potom preniesť do roviny hmoty. Takže keď vytvoríte v tej energetickej rovine MIER, vrátite MIER aj na Matku Zem.
A toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Dúha

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk