Reťazenie manipulácií – 2.časť

Zámerne som povedal strachom a nie cirkvou, pretože cirkev ako taká bola len inštitúcia, ktorá v reťazení tejto manipulácie ju prijala za svoju vlastnú a svojim konaním ju ďalej šírila a tak napomáhala k tomu, aby strach ako taký cez posilňovanie nerovnocennosti medzi ľudskými bytosťami, ovládal celú ľudskú spoločnosť.
Podarilo sa to ľudským bytostiam a celému ľudstvu zmeniť LÁSKOU, len LÁSKOU. Práve tým, že Láska spájala muža a ženu stále viac a viac v Posvätnej Láske.
To znamená, že prestali byť manželstvá uzatvárané bez Lásky, v podstate dohodami rodičov už pri narodení svojich detí. Rodičia prestali so svojimi deťmi obchodovať ako s tovarom. Na základe vlastných prežitých skúseností rodičov, ktoré boli častokrát nesmierne bolestné, dovolili potom rodičia svojim deťom, aby sa mohli samé rozhodnúť a v Láske si mohli začať  ich deti slobodne vyberať svojich životných partnerov.
A je to práve Láska, Posvätná Láska medzi mužom a ženou, ktorá ľudstvu toto poznanie o ROVNOCENNOSTI medzi mužom a ženou začala navracať späť, čím s začal rozpúšťať v ľudských bytostiach ten strach, ktorý tú prvotnú manipuláciu vytvoril.
Z časového hľadiska je tento proces dlhotrvajúci, pretože závisí od toho, ako dokáže každá jedna generácia ľudských bytostí, ktorá  na Matku Zem prichádza, sa touto Láskou napĺňať a zároveň sa  Láske aj otvárať.
Teraz si uvedomte ako rýchlo sa strachu podarilo túto manipuláciu zapísať do kolektívneho vedomia ľudstva a ako dlho ľudstvu trvalo, kým ju potom prezrelo a rozpustilo.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“

VIAC v „PDF“

SVITANIE

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk