Dohody v rovine duší – 2.časť

Zákon Slobodnej Vôle učí každú ľudskú bytosť prostredníctvom prijatia vlastnej zodpovednosti, rozhodovať sa a konať v Láske. Pochopenie Zákona Slobodnej Vôle pomáha ľudskej bytosti vrátiť sa ku svojej podstate, ktorou je Láska. Avšak jeho nepochopenie a neprijatie vás všetkých od tej Lásky vzďaľuje. A vtedy ako ľudské bytosti konáte a rozhodujete sa v neláske, pretože  ste  sa odklonili od svoje podstaty – LÁSKY.
A toto je to, čo v ľudskom svete energeticky vytvára  DUALITU.
Strach mohol ovládnuť ľudské bytosti práve preto, že ste prestali chápať a prijímať zodpovednosť v tých širších súvislostiach za svoje myšlienky, slová, rozhodnutia a skutky.
Prestali ste vidieť a vnímať dôsledky svojich rozhodnutí a skutkov a práve tým ste umožnili strachu, aby vás všetkých mohol začať ovládať a manipulovať.
Takže práve nepochopenie Zákona Slobodnej Vôle, energeticky umožnilo a zároveň vytvorilo podmienky k tomu, aby strach získal moc nad ľudskými bytosťami a začal ovládať jej myšlienkové pochody,  vypovedané slová, rozhodnutia a  skutky. Aby ste to dokázali zmeniť ako jednotlivci,  ale aj ako ľudstvo,  tak ako celok potrebujete pochopiť a prijať Zákon Slobodnej Vôle bez podmienok, vrátane dôsledkov, ktoré to do života ľudskej bytosti prináša. Je veľmi ľahké a jednoduché preniesť svoju zodpovednosť na inú ľudskú bytosť, rovnako ako aj neodpustenie či pocit viny.
Práve pri  tomto procese prenášania zodpovednosti, neodpustení, či pocitov vín, vám pomáha pýcha vo všetkých jej prejavených formách, ale najmä jej skrytá forma v pozícii obete, ktorá práve, preto že je skrytá, vám dokáže zakryť podstatu toho, že je to vaša zodpovednosť a nie je to zodpovednosť tej druhej ľudskej bytosti. A práve preto, že to nevidíte a neprijmete vlastnú zodpovednosť a hodíte ju na tú druhú ľudskú bytosť energeticky sa s ňou previažete, čím ste zobrali slobodu nie len sebe samým, ale aj tej druhej ľudskej bytosti.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC V „PDF“