VINA EVY ? – 2.časť

Tento program o „vine Evy“, ktorý, a to si uvedomte, nie je jediný, ktorý ukotvuje NEROVNOCENNOSŤ ako takú na Matke Zemi, prináša veľmi veľa bolesti, ktorá sa v dôsledku jeho pôsobenia v ľudskej bytosti vytvára. 
A už som vám vysvetlil, komu slúži energia bolesti, pre koho je prospešná a kto ju stále na Matke Zemi vytvára a to je STRACH.
Takže toto je vedomý program strachu, prostredníctvom, ktorého strach ako taký podporuje svoje pôsobenie na Matke Zemi.
Uvedomte si, že čím je väčšia NEROVNOCENNOSŤ v ľudskej spoločnosti, tým viac je ľudská spoločnosť  a ľudské bytosti v nej žijúce, zovreté strachom.
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF

Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com