Strata dôvery znamená energeticky niečo iné, ako nedôvera – 3.časť

Práve pýcha obete dokáže vytvoriť nesmierne veľké množstvo akýchkoľvek falošných ilúzií a presvedčení, ktoré potom ľudská bytosť prijme za pravdivé.
Táto ľudská bytosť vôbec, ale vôbec nedokáže vidieť objektívnu realitu a vôbec nedokáže vidieť objektívnu pravdu !!! Je naozaj slepá.
V tomto prípade túto bytosť ovládol strach a pýcha obete práve vďake tej falošnej pokore, čo je ale v skutočnosti pýcha nadradenosti a povýšenosti a ešte aj dôležitosti.
Je to začarovaný kruh, v ktorom sa táto ľudská bytosť začne pohybovať, pretože tieto tri hlavy pýchy nadradenosť, povýšenosť a dôležitosť v nej zrodia pýchu neomylnosti.
Takúto ľudskú bytosť, ktorá je ovládaná strachom a pýchou neomylnosti, nedokážete presvedčiť, že niečo je inak, ako si ona myslí, pretože ona žije v tej falošnej ilúzií, ktorú prijala za objektívnu pravdu.

Tu môže nastať zmena len vtedy, keď táto ľudská bytosť  dokáže prezrieť a prijme zodpovednosť za ilúziu obrazu falošnej pokory, ktorú si sama o sebe vytvorila.
Práve zodpovednosť jej potom pomôže rozpustiť pýchu neomylnosti, aby mohla z toho začarovaného kruhu vystúpiť von.
Pokiaľ však táto ľudská bytosť nedokáže tento krok sama urobiť, akékoľvek spôsoby vysvetľovania alebo presviedčania o tom, že objektívna pravda je iná,  než tá, ktorú ona v tej falošnej ilúzií prijala za objektívnu pravdu,  sú úplne zbytočné, pretože všetky vysvetľovania a presviedčania práve tým neprijatím, ktoré táto ľudská bytosť v sebe samej vytvára, ju stále hlbšie a hlbšie ponárajú po pozície a pýchy obete a tak viacej a viacej prehlbujú to nepochopenie a nedorozumenie medzi tými ľudskými bytosťami.
Práve tým, že tá ľudská bytosť to vôbec  neprijíma,  roztvárajú sa nožnice energii boja, ktorá podporuje a znásobuje energiu strachu, ktorý túto ľudskú bytosť samozrejme viacej a viacej zovrie do svojej moci.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF