Súdenie a odsudzovanie druhých ľudí bez toho, aby sme ich poznali – 2.časť

A tento vzorec správania v ľudskej bytosti funguje vďaka tomu, že energetická rovina strachu a pýchy spoločne vytvorili ďalší nástroj  k tomu, aby vás dokázali zovrieť do svojej moci a týmto nástrojom je OHOVÁRANIE.
OHOVÁRANIE energeticky vytvorilo práve to, čo sme na začiatku tohto posolstva mohli vidieť. OHOVÁRANIE zobralo tomu dospelému človeku jeho silu, čo v tej energetickej rovine sa prejavilo tým, že hoci má vedomie dospelého človeka, vzrastovo je ako malé dieťa.
Malé dieťa nemá tú fyzickú silu, aby sa dokázalo brániť!
Práve preto je voči OHOVÁRANIU pre každú ľudskú bytosť veľmi ťažké sa brániť, pretože OHOVÁRANIE ako také, jej energeticky zoberie jej vnútornú silu.
A práve preto je OHOVÁRANIE veľmi silným nástrojom strachu v ľudskej spoločnosti, pretože s pomocou tej prejavenej pýchy dokáže veľa ľudských bytostí strhnúť do pozície obete, alebo pomáha opäť vytvárať tú prejavenú pýchu ako takú.
Toto je jeden zo vzorcov správania prostredníctvom, ktorého pýcha v ľudskej spoločnosti podporuje a rodí samú seba.
A toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v „PDF“

Západ slnka

Fotografia je uverejnená so súhlasom autora : Ing. Stanislav Kadlec.
Originál fotografie je zverejnený na stránke autora :  https://stano-kadlec.webnode.sk