LÁSKA a NELÁSKA -4.časť

Práve strach vytvára v tých rodičoch presvedčenie, že oni to musia urobiť za tie deti, ale práve preto, že tí rodičia bojovali, majú v sebe uloženú skúsenosť bezmocnosti, boja, bolesti a strachu, nedokážu potom vidieť to nekonečné pole všetkých možností a preto majú strach, aby ich deti nemuseli prežiť to, čo prežili oni  a tak práve preto, že ten strach im zoberie VIERU v ich vlastných potomkov, že oni to dokážu, že sa dokážu slobodne rozhodnúť v súlade so svojou dušou, im túto možnosť zoberú.
Toto je uzatvorený kruh.
A tak aj napriek tomu, že svoje deti nesmierne milujú, práve tým, že ten strach im zoberie tú VIERU a DOVERU v ich vlastné deti, im tí rodičia sami vytvoria tie isté okolnosti pre ich život, ktoré prežili oni sami.
Toto je uzatvorený kruh, v ktorom strach dokáže zneužívať LÁSKU rodičov k svojim deťom, aby v tej rodine opakovane vytváral bolesť aj v nasledujúcich generáciách. 
„Pokračovanie celého textu v priloženom súbore PDF“.

VIAC v PDF