Nerovnocennosť – 8.časť

Keď dokážete kráčať po ceste lásky, na ktorú sa veľká časť ľudských bytostí slobodne rozhodla nastúpiť a budete po nej naďalej kráčať, tak v krátkom čase nastane obdobie, kedy aj túto energiu bolesti z tej energetickej roviny milosrdenstva začnete prijímať, aby ste ju mohli spracovať, odpustiť a prepustiť a potom sa aj toto vo vašej ľudskej spoločnosti zmení.
Ak sa však odkloníte od LÁSKY a dovolíte strachu, aby vám opäť zobral vašu SLOBODU, tak práve naopak túto bolesť v sebe samých ešte prehĺbite.
Či sa tak stane alebo nie, súvisí s tým, ako sa dokážete rozhodovať a konať, či s Láskou, alebo zovretí strachu.
A týmto sme sa vrátili k Zákonu slobodnej vôle, pretože tento zákon je pre vás alfou aj omegou a práve z neho ako dôsledok vyplýva všetko ostatné.
Toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore “PDF”.

VIAC v PDF

Mandala je uverejnená so súhlasom autorky Mgr. Janky Bálintovej (stránka www.svetlozeny.sk ) a jej originál je maľovaný na skle.
Všetky výtvarné diela podliehajú ochrane autorských práv. Akékoľvek ich kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky stránky www.svetlozeny.sk sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o mandalu kontaktujte jej autorku na e mail: svetlozeny@gmail.com.
Mandaly sú v rôznych veľkostiach. Môžu byť ako ozdoba, šperk, ktorý sa nosí, alebo sa zavesí či položí do priestoru ako energetický žiarič.
Cena: malý rozmer /priemer 6 cm    stredný rozmer / priemer 12 cm
veľký rozmer / priemer 15 cm            najväčší rozmer / priemer 25 cm