Nerovnocennosť – 8.časť

Keď dokážete kráčať po ceste lásky, na ktorú sa veľká časť ľudských bytostí slobodne rozhodla nastúpiť a budete po nej naďalej kráčať, tak v krátkom čase nastane obdobie, kedy aj túto energiu bolesti z tej energetickej roviny milosrdenstva začnete prijímať, aby ste ju mohli spracovať, odpustiť a prepustiť a potom sa aj toto vo vašej ľudskej spoločnosti zmení.
Ak sa však odkloníte od LÁSKY a dovolíte strachu, aby vám opäť zobral vašu SLOBODU, tak práve naopak túto bolesť v sebe samých ešte prehĺbite.
Či sa tak stane alebo nie, súvisí s tým, ako sa dokážete rozhodovať a konať, či s Láskou, alebo zovretí strachu.
A týmto sme sa vrátili k Zákonu slobodnej vôle, pretože tento zákon je pre vás alfou aj omegou a práve z neho ako dôsledok vyplýva všetko ostatné.
Toto je uzatvorený kruh.
Pokračovanie celého textu v priloženom súbore „PDF“.

VIAC v PDF

Voľnosť
Výtvarné dielo je uverejnené so súhlasom autorky Zuzany Minarčíkovej.
Výtvarné dielo podlieha ochrane autorských práv. Akékoľvek jeho kopírovanie či použitie cudzou osobou bez súhlasu autorky sa považuje za ich porušenie.
V prípade Vášho záujmu o obraz kontaktujte autorku na jej stránku na FB: https://m.facebook.com/Malovanky11/?ref=bookmarks
alebo na mail: zuzana.minarcikova85@gmail.com